fbpx

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

Scopul acestei declarații privind protecția datelor cu caracter personal este de a explica felul în care aceste datele sunt utilizate, procesate și utilizate atât în cadrul paginii noastre web, a funcțiilor acesteia și a rețelelor de socializare, cât și a paginilor web afiliate.
În concordanță cu terminologia folosită în REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), care se gaseste aici, se va face referire la următoarele terminologii: “procesare” și “persoană responsabilă”.

Persoană responsabilă:

Alexandra Neumann
Akazienweg 12
77871 Renchen

E-Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Mobil: +49 151 53588005

Exemple de date care vor fi procesate:

●    Date de inventar (nume, adresă de domiciliu, etc.)
●    Adrese de e-mail
●    Numere de telefon
●    Date de conținut (mesaje, fotografii, videoclipuri)
●    Adresă IP
●    Istoricul motorului de căutare

Aceste informații se adresează următorului grup de persoane:

Vizitatorii și utilizatorii acestei pagini web (ne referim la totalitatea indivizilor ca și “utilizatori”).

Scopul procesării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt procesate pentru a asigura funcționarea în parametrii optimi a acestei pagini web, pentru a oferi informații și pentru a comunica cu utilizatorii.

Terminologii folosite:

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiect de date”). O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau al unui sau mai mulți factori fizici și fiziologic specifici, identitate genetică, mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.
“Prelucrare datelor” reprezintă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă acestea sunt sau nu efectuate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, regăsirea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, aliniere sau combinație, restricție, ștergere sau distrugerea datelor.
“Controlor” reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau în comun cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele procesării datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite conform legislației Uniunii sau a statelor membre, controlorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statelor membre.

Bază legislativă:

Conform Art.13 din Regulațiile Generale privind Protecția Datelor (RGPD), vă vom informa despre baza legală a prelucrării noastre de date.  Prin menționarea bazei legale în declarația de protecție a datelor, se aplică următoarele:
Baza legală pentru obținerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este cea prevăzută în Art.6 alin.1 lit.a și Art.7 din RGDP, iar baza legală pentru prelucrare care permite îndeplinirea serviciilor noastre și punerea în aplicare a măsurilor contractuale, precum și răspunsul la întrebări este prevăzută în Art.6 alin.1 lit.b din RGDP. Baza legală de prelucrare care ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale este prevăzută în Art.6 alin.1 lit.c din RGDP și baza legală de prelucrarea datelor în scopul protejării intereselor noastre legitime este prevăzută în Art.6 alin.1 lit.f din RGDP. În cazul în care interesele vitale ale persoanelor vizate sau ale altor persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal Art.6 alin.1 lit.d din RGDP servește ca bază legală.

Cooperarea cu procesatorii și cu terții:

Dacă dezvăluim, transmitem sau oferim acces la datele dumneavoastră altor persoane și companii (procesatori sau terți) ca parte a procesării noastre de date, aceast lucru se bazează numai pe permisiune legală (de exemplu, în cazul în care un transfer de date către terți este completat, ca și în cazul furnizorilor de servicii de plată, această operațiune trebuie să fie în conformitate cu Art.6 alin.1 lit.b din RGDP. Prin urmare, v-ați dat consimțământul și aveți obligația legală de a furniza aceste detalii pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, atunci când utilizați agenții, gazde web, etc.). În plus, dacă comandăm terților să prelucreze date pe baza unui așa-numit „contract de procesare a comenzilor”, acest lucru se va face în baza Art.28 din RGDP.

Transferuri către țări terțe:

Dacă prelucrăm, dezvăluim sau transmitem datele dumneavoastră către terți într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiul Economic European (SEE)) sau dacă datele sunt procesate, dezvăluite sau transmise într-o țară terță ca urmare a utilizării unor servicii terțe, acest lucru va avea loc numai dacă sunt îndeplinite obligațiile noastre pre-contractuale, bazate pe consimțământul dumneavoastră, pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva permisiunilor legale sau contractuale, prelucrăm sau trimitem pentru a fi  prelucrate datele într-o țară terță numai dacă cerințele speciale prevăzute în Art.44 lit.f din RGDP sunt îndeplinite.
Prelucrarea datelor are loc pe baza garanțiilor speciale, cum ar fi recunoașterea oficială care determină faptul că nivelurile de protecție a datelor sunt corespunzătoare standardelor UE (sau pentru SUA, conform„Scutul Confidențialității”) sau respectă obligațiile contractuale speciale recunoscute oficial (așa numitele „clauze contractuale standard”).

Drepturile persoanei vizate:

Aveți dreptul de a solicita confirmare cu privire la prelucrarea datelor în cauză, informații suplimentare despre aceste date cât și o copie a acestora în conformitate cu Art.15 din RGDP.
Conform Art.16 din RGDP aveți dreptul de a solicita completarea sau corectarea datelor care vă privesc. În conformitate cu Art.17 din RGDP aveți dreptul de a solicita ca datele în cauză să fie șterse imediat, sau alternativ, în conformitate cu Art.18 din RGDP prelucrarea să fie restricționată. În plus, aveți dreptul să solicitați ca datele pe care ni le-ați furnizat să fie transmise altor persoane responsabile, în conformitate cu Art.20 din RGDP.
Conform Art. 77 din RGDP aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.

Dreptul de retragere:

În conformitate cu Art.7 alin.3 din RGDP aveți dreptul de a revoca orice prelucrare viitoare a datelor care vă privesc.

Dreptul de a obiecta:

Vă puteți opune procesării viitoare a datelor dumneavoastră în conformitate cu Art.21 din RGDP în orice moment. Obiecția poate fi formulată în special împotriva procesării în scopuri de marketing direct.

Cookie-uri:

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care conțin diferite informații și care pot fi stocate pe computerele utilizatorilor. Cookie-urile sunt utilizate în principal pentru a stoca informații despre utilizator sau dispozitivul acestuia, în timpul sau după vizitarea unei oferte online.
Cookie-urile temporare sau „cookie-urile de sesiune” / „cookie-urile tranzitorii” sunt cookie-uri care sunt șterse după ce un utilizator părăsește o ofertă online și își închide browserul ( cum ar fi conținutul unui coș de cumpărături într-un magazin online).
Cookie-urile „permanente” sau „persistente” rămân salvate chiar și după închiderea browserului, iar starea de conectare poate fi salvată dacă utilizatorii vizitează pagina după câteva zile. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, utilizate pentru a stoca interesele utilizatorilor, care sunt ulterior utilizate în scopuri de marketing. În cadrul unei oferte online se pot utilizate atât cookie-uri temporare, cât și cookie-uri permanente.
Un „cookie terț” se referă la cookie-uri care sunt oferite de furnizori, alții decât persoana responsabilă pentru oferta online (dacă nu este cazul, se va vorbi doar de „cookie-uri de primă parte”).
Dacă utilizatorii nu doresc ca și cookie-urile să fie stocate pe computerul lor, acestora li se cere să dezactiveze opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browserului lor. Cookie-urile stocate pot fi șterse din setările sistemului browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale ofertei online. Mai mult. Vă rugăm să rețineți că nu toate funcțiile acestei oferte online pot fi apoi utilizate odată cu dezactivarea cookie-urilor.
Explicații ale obiecților generale cu privire la utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online pot fi găsite într-un număr mare de servicii, cum ar fi în cazul urmăririi, pe site-ul american http://www.aboutads.info/choices/ sau pe site-ul UE http://www.youronlinechoices.com/.

Ștergerea datelor:

Datele prelucrate în cadrul acestei oferte online vor fi șterse sau prelucrarea acestora va fi restricționată în conformitate cu Art.17 și 18 din RGDP. În plus, datele stocate vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul propus și nu mai există cerințe legale de păstrare pentru a preveni ștergerea acstora, cu excepția cazului în care se precizează în mod expres contra în această declarație de protecție a datelor.
Dacă datele nu sunt șterse, deoarece acestea sunt necesare în alte scopuri permise din punct de vedere legal, prelucrarea acestora va fi restricționată, deci datele vor fi blocate și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Această măsură se aplică pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.
Conform cerințelor legale din Germania, stocarea se efectuează timp de 6 ani, în conformitate cu secțiunea 257 (1) din Codul Comercial (CC) din Germania (cărți de tranzacționare, stocuri, bilanțuri de deschidere, conturi anuale, scrisori de tranzacționare, chitanțe de rezervare etc.) și timp de 10 ani în conformitate cu secțiunea 147 (1) din Codul Fiscal General (CFG) din Germania (cărți, înregistrări, rapoarte de gestiune, vouchere de rezervare, scrisori comerciale și de afaceri, documente relevante pentru impozitare etc.).
Conform cerințelor legale din Austria, stocarea se efectuează în special timp de 7 ani, în conformitate cu secțiunea 132 (1) din Codul Fiscal General din Austria (CFG)  (documente contabile, chitanțe / facturi, conturi, chitanțe, acte de afaceri, extras de venit și cheltuieli, etc.), timp de 22 de ani  timp pentru informații ce privesc proprietăți
și timp de 10 ani pentru documente legate de serviciile furnizate electronic, serviciile de telecomunicații, radio și televiziune, care sunt furnizate non-antreprenorilor din statele membre ale UE și care sunt folosite pentru mini one-stop-shop (MOSS).

Servicii de găzduire:

Serviciile de găzduire folosite de noi au scopul de a asigura servicii de infrastructură ale platformei, capacitate de calcul, spații de stocare și servicii de baze de date, servicii de securitate și servicii de întreținere tehnică care sunt folosite în scopul de a opera această ofertă online.
Date de inventar, date de contact, date de conținut, date contractuale, date de utilizare, date de comunicare ale clienților, ale părților interesate și ale vizitatorilor acestei oferte online sunt procesate pe baza intereselor noastre legitime pentru a asigura eficiența și siguranța utilizatorilor în cadrul ofertei noastre online în conformitate cu Art.6 alin.1 lit.f din RGDP împreuna cu Art.28 din RGDP (încheierea unui contract de procesare a comenzii).

Colectarea datelor de acces și fișiere jurnal:

Atât noi cât și furnizorul nostru de servicii de găzduire, ne bazăm interesele legitime pe Art.6 alin.1 lit.f din RGDP cu privire la fiecare accesare a serverului pe care se află acest serviciu (așa-numitele fișiere jurnal server). Datele de acces includ numele site-ului web accesat, numele fișierului, data și ora la care acestea au fost accesate, cantitatea de date transferate, notificarea accesului cu succes, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare al utilizatorului, adresa URL a referitorului (pagina vizitată anterior), adresa IP și furnizorul solicitant.
Din motive de securitate (de exemplu, pentru a investiga abuzul sau fraudă), informațiile despre fișierul jurnal sunt stocate maxim 7 zile și apoi șterse. Datele dovadă, a căror stocare suplimentară este necesară, sunt excluse de la ștergere până la clarificarea incidentului.

Furnizarea de servicii contractuale:

Procesăm datele de inventar cum ar fi nume, adrese, date de contact ale utilizatorilor și date contractuale cum ar fi, serviciile utilizate, numele persoanelor de contact și informații de plată pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și serviciile în conformitate cu Art.6 alin.1 lit.b din RGDP.
Câmpurile marcate ca obligatorii în formularele online sunt necesare pentru încheierea contractului.
Când serviciile noastre online utilizează adresele IP, timpul acțiunii utilizatorului respectiv sunt memorate. Depozitarea are loc pe baza intereselor noastre legitime, precum și protecția utilizatorului împotriva utilizării necorespunzătoare. În plus, aceste date nu sunt transmise către terți, cu excepția cazului în care este necesar să urmărim revendicările noastre sau există o obligație legală de a face acest lucru în conformitate cu Art.6 alin.1 lit.c din RGDP.
Procesăm date de utilizare (de exemplu, site-urile vizitate ale ofertei noastre online, date care arată interesul pentru produsele noastre) și date despre conținut (de exemplu, activități din formularul de contact sau profilul utilizatorului) în scopuri publicitare pentru a oferi utilizatorului informațiile despre produse pe baza serviciilor folosite anterior.
Ștergerea datelor are loc după expirarea garanției legale și a obligațiilor comparabile. Necesitatea stocării datelor este verificată la fiecare trei ani, iar în cazul obligațiilor legale de arhivare, ștergerea are loc după expirarea sa.

Contact:

Atunci când ne contactați prin formularul de contact, e-mail, telefon sau prin intermediul rețelelor de socializare, informațiile furnizate sunt procesate în conformitate cu Art.6 alin.1 lit.b din RGDP.
Informațiile furnizate de utilizatori pot fi stocate într-un sistem de manageriere al relațiilor cu clienții („sistem MRC”) sau într-o organizație de solicitare comparabilă.
Solicitările sunt șterse dacă nu mai sunt necesare. Verificăm necesitatea stocării acestor informații la fiecare doi ani. De asemenea, în acest caz se aplică obligațiile legale de arhivare.

Comentarii și postări:

Dacă utilizatorii lasă comentarii sau alte contribuții, adresele lor IP vor fi salvate timp de 7 zile pe baza intereselor noastre legitime conform Art.6 alin.1 lit.f din RGDP. Acest lucru are loc pentru a asigura securitatea noastră și pentru a preveni comentarile și contribuțiile ilegal (insulte, propagandă politică interzisă etc.). Dacă în acest caz măsuri de prevenire nu sunt luate putem fi urmăriți penal, prin urmare devenim interesați de identitatea autorului.

Prezență online în cadrul rețelelor de comunicare:

Menținem prezențe online în cadrul rețelelor și platformelor sociale pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi și pentru a putea împărtăși
informații despre serviciile noastre. În cazul rețelelor și platformelor respective, se aplică termenii și condițiile și ghidurile de prelucrare a datelor ale operatorilor respectivi. Datele aparținând utilizatorilor și care sunt prin urmare procesate atunci cand aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale pot fi articole sau mesaje trimise către oferta noastra online.
Excepție face cazul în care se prevede altfel în declarația noastră de protecție a datelor.

Facebook:

Oferta noastră online deține o pagină business de Facebook. Facebook este operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA.
Prin intermediul acestei pagini vă informăm despre cele mai recente știri, informații despre protecția și securitatea datelor, evenimente și oferte. Puteți „aprecia” (LIKE) paginile companiei noastre pentru a fi ținuți la curent. În funcție de configurarea funcțiilor profilului dumneavoastra de Facebook putem vedea că ne-ați oferit un LIKE. Dacă doriți să participați la evenimentele organizate de către noi pe pagina noastră de Facebook, datele furnizate nu sunt transmise automat companiei pentru procesare.  Dacă participați la sondajele create pe pagină datele oferite vor fi utilizate pentru a deriva idei pentru articole de blog noi sau alte servicii, iar procesarea acestor date se va face în totalitate anonim. Nu colectăm date personale de la dumneavoastra automat sau manual prin intermediul platformelor de socializare.
Dacă ne contactați prin intermediul funcției de chat a platformelor, vom procesa datele în conformitate cu Art.6 (1) lit.b din RGDP.
Dacă lăsați comentarii, aprecieri sau alte interacțiuni pe Facebook trebuie să țineți cont de politica de confidențialitate a furnizorului, deoarece Facebook prelucrează date personale ale utilizatorilor și vizitatorilor săi.
Mai multe informații pot fi găsite la adresa: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Integrare de servicii și conținut de la terți:

Folosim conținut sau oferte de servicii de la furnizori terți din cadrul ofertei noastre online pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online conform Art.6 alin.1 lit.f din RGDP). Astfel de servicii includ videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare „conținut”). Acest lucru presupune întotdeauna că furnizorii terți ai acestui conținut percep adresa IP a utilizatorului, deoarece fără adresa IP nu ar putea comunica cu  browserul. Ne străduim să folosim numai conținut ai cărui furnizori utilizează doar adresa IP. Furnizorii terți pot utiliza așa-numitele etichete pixeli (grafică invizibilă, cunoscută și sub denumirea de „balize web”) în scopuri statistice sau de marketing. „Etichetele de pixeli” pot fi utilizate pentru a evalua informații precum traficul vizitatorilor pe paginile web respective. Informațiile pseudonime pot fi stocate și în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și pot conține, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-uri web de referință, ora vizitei și alte informații despre utilizarea ofertei online, precum și legate de astfel de informații din alte surse.